Padisahlar Ve Sadrazamlari

PADİŞAHLAR VE SADRAZAMLARI

I OSMAN (1299-1324)
Alaeddin Paşa (1323-1331)

ORHAN GAZİ (1326-1361)
Alaeddin Paşa (1323-1331) (?)
Nizameddin Ahmed Paşa (1331-1348) (?)
Hacı Paşa (1348-1360) (?)
Sinaneddin Yusuf Paşa (1360-?)

I MURAD (1361-1389)
Sinanedin Yusuf Paşa (1360.? )
Çandarlı Kara Halil Hayreddin (1387-1402)

I. BAYEZİD (1389-1402)
Çandarlı Ali Paşa (1387-1402)

I. Mehmed - ÇELEBİ (1413-1421)
İmamzade Halil Paşa (?-?)
Bâyezid Paşa (P-1421) 1421'de
Sazlıdere Savaşı'nda şehit oldu.
Çandarlı İbrahim Paşa (1421-1429)

II MURAD (1421-1451)
Koca Mehmed Nizameddin Paşa (1429-1439)
Çandarlı Halil Paşa (1439-1453) 1453'te idam edildi.

II. MEHEMED (1451-1481)
Çandarlı Halil Paşa (1439-1453) 1453'te idam edildi.
Mahmud Paşa (Rum/Hırvat melezi) (1453-1466) (1. kez)
Rum Mehmed Paşa (Rum) (1466-1469) 1469'da idam edildi. İshak Paşa (Rum/Hırvat) (1469-1472) (1. kez)
Mahmud Paşa (Rum/Hırvat melezi) (1472-1473) (2. kez; idam edildi)
Gedik Ahmed Paşa (Arnavut/Rum) (1473-1477) 1477'de idam edildi.
Karamanî Mehmed Paşa (Türk) (1477-1481) 1481'de Yeniçeri isyanında öldürüldü.

II. BAYEZİD (1481-1512)
İshak Paşa (Rum/Hırvat) (1481-1482) (2. kez)
Davud Paşa (Rum/Hırvat) (1482-1497)
Hersekzâde Ahmed Paşa (Hersekli Slav) (1497-1498) (1. kez)
Çandarlı İbrahim Paşa (1498-1499)
Mesih Paşa (1499-1501)
Hadım Ali Paşa (Ak hadımlardan)* (1501-1503) (1. kez)
Hersekzâde Ahmed Paşa (Hersekli Slav) (1503-1506) (2. kez)
Hadım Ali Paşa (1506-1511) (2. kez)
Hersekzâde Ahmed Paşa (Hersekli Slav) (1511-1511) (3. kez)
Koca Mustafa Paşa (Frenk/Rum)
(1511-1512)
Hersekzâde Ahmed Paşa (Hersekli Slav) (1512-1514) (4. kez)

I. SELIM (1512-1520)
Hersekzâde Ahmed Paşa (Hersekli Slav) (1512-1514) (4. kez) Dukaginzâde Ahmed Paşa (Arnavut) (1514-1515)
Hersekzâde Ahmed Paşa (Hersekli Slav) (1515-1516) (5. kez) Hadım Sınan Paşa (1516-1517) 1517'de Ridaniye Savaşı'nda şehit oldu.
Yûnus Paşa (1517-1517) 1517'de idam edildi.
Pîrî Mehmed Paşa (Türk) (1517-1523) 1532'de devşirmeler tarafından zehirlenerek öldürüldü.

I. SÜLEYMAN (1520-1566)
Pîrî Mehmed Paşa (Türk) (1517-1523) 1532'de devşirmeler tarafından zehirlenerek öldürüldü.
Makbul/Maktul/Frenk İbrahim Paşa (Pargah İtalyan/Rum) (1523-1536) 1536'da idam edildi.
Ayas Mehmed Paşa (Arnavut/Rum) (1536-1539)
Lutfı Paşa (Arnavut) (1539-1541)
Hadım Süleyman Paşa (1541-1544)
Rüstem Paşa (Hırvat) (1544-1553) (1. kez)
Kara Ahmed Paşa (Arnavut) (1553-1555) 1555'te idam edildi. Rüstem Paşa (Hırvat) (1555-1561) (2. kez)
Semiz Ali Paşa (Dalmaçyalı Slav) (1561-1565)
Sokollu Mehmed Paşa (Sırp) (1565-1579) 1579'da öldürüldü.
ikinci bölüm: divan-ı hümâyûn

II. SELİM (1566-1574)
Sokollu Mehmed Paşa (Sırp) (1565-1579) 1579'da öldürüldü.

III MURAD (1574-1595)
Semiz Ahmed Paşa (Arnavut) (1579-1580) 1580'de öldürüldü. Koca Sınan Paşa (Arnavut) (1580-1582) (1. kez)
Siyâvuş Paşa (Hırvat/Macar) (1582-1584) (I. kez) Ozdemiroğlu Osman Paşa (Çerkeş) (1584-1585)
Mesih Paşa (Ak hadımlardan) (1585-1586)
Siyâvuş Paşa (Hırvat/Macar) (1586-1589) (2. kez)
Koca Sinan Paşa (Arnavut) (1589-1591) (2. kez)
Ferhad Paşa (Arnavut) (1591-1592) (1. kez)
Siyâvuş Paşa (Hırvat/Macar) (1592-1593) (3. kez)
Koca Sinan Paşa (Arnavut) (1593-1595) (3. kez)
Ferhad Paşa (Arnavut) (1595-1595) (2. kez)
Koca Sinan Paşa (Arnavut) (1595-1595) (4. kez) Lala Mehmed Paşa (Türk) (1595-1595)
Koca Sinan Paşa (Arnavut) (1595-1596) (5. kez)

III. MEHMED (1595-1603)
Koca Sinan Paşa (Arnavut) (1593-1595) (3. kez)
Ferhad Paşa (Arnavut) (1595-1595) (2. kez)
Koca Sinan Paşa (Arnavut) (1595-1595) (4. kez)
Lala Mehmed Paşa (Türk) (1595-1595)
Koca Sinan Paşa (Arnavut) (1595-1596) (5. kez)
İbrahim Paşa (Boşnak/Hırvat) (1596-1596) (1. kez)
Cağalazade Sinan Paşa (İtalyan) (1596-1596)
İbrahim Paşa (Boşnak/Hırvat) (1596-1597) (2. kez)
Hadım Hasan Paşa (Ak hadımlardan) (1597-1598)
Cerrah Mehmed Paşa (Kökeni bilin¬miyor ama devşirme, enderundan) (1598-1599)
İbrahim Paşa (Boşnak/Hırvat) (1599-1601) (3. kez)
Yemişçi Flasan Paşa (Arnavut) (1601-1603)
170 ikinci kitap: kurumlar

I. AHMED (1603-1617)
Yemişçi Hasan Paşa (Arnavut) (1601-1603)
Yavuz Alı Paşa (Boşnak) (1603-1604)
Lala Mehmed Paşa (Boşnak) (1604-1606)
Derviş Mehmed Paşa (Boşnak) (1606-1606)
Kuyucu Murad Paşa (Hırvat) (1606-1611)
Nasuh Paşa (Arnavut) (1611-1614)
Öküz Mehmed Paşa (Türk) (1614-1616) (1. kez)
Halil Paşa (Ermeni) (1616-1619) (1. kez)

II. OSMAN (1618-1622)
Halil Paşa (Ermeni) (1616-1619) (1. kez)
Öküz Mehmed Paşa (Türk) (1619-1619) (2. kez)
Güzelce Ali Paşa (kökeni bilinmiyor) (1619-1621)
Ohnlı Hüseyin Paşa (Arnavut) (1621-1621)
Dilâver Paşa (Hırvat) (1621-1622)

I. MUSTAFA (1622-1623)
Kara Davud Paşa (Boşnak) (1622-1622)
Mere Hüseyin Paşa (Arnavut) (1622-1622) (1. kez)
Lefkeli Mustafa Paşa (Türk) (1622-1622)
Hadım Mehmed Paşa (Gürcü) (1622-1623)
Mere Hüseyin Paşa (Arnavut) (1623-1623) (2. kez)
ikinci bölüm: divan-ı hümayun

IV. MURAD (1623-1640)
Kemankeş Kara Alı Paşa (Türk) (1623-1624) 1624'te idam edildi.
Çerkeş Mehmed Paşa (Çerkeş) (1624-1625)
Hafız Ahmed Paşa (Pomak) (1625-1626) (1. kez)
Halil Paşa (Ermeni) (1626-1628) (2. kez)
Hüsrev Paşa (Boşnak) (1628-1631)
Hafız Ahmed Paşa (Pomak) (1631-1632) (2. kez) 1632'de Yeniçeriler tarafından öldürüldü.
Topal Recep Paşa (Boşnak) (1632-1632) 1632'de idam edildi. Tabanıyassı Mehmed Paşa (Ermeni) (1632-1637)
Bayram Paşa (Türk) (1637-1638)
Tayyar Mehmed Paşa (Türk) (1638-1638) 1638'de şehit oldu. Kemankeş Mustafa Paşa (Arnavut) (1638-1644) 1644'te idam edildi.

İBRAHİM (1640-1648)
Kemankeş Mustafa Paşa (Arnavut) (1638-1644) 1644'te idam edildi.
Civan Kapıcıbaşı Mehmed Paşa (Arnavut) (1644-1645)
Salih Paşa (Boşnak) (1645-1647) 1647'de idam edildi.
Kara Musa Paşa (1647-1647) 1649'da idam edildi.
Hezârpâre Ahmed Paşa (Rum) (1647-1648) . İsyanda "bin parça" edildi.
Sofu Mehmed Paşa (1648-1649)

IV. MEHMED (1648-1687)
Sofu Mehmed Paşa (1648-1649)
Kara Murad Paşa (Arnavut) (1649-1650) (1. kez)
Melek Ahmed Paşa (Abaza) (1650-1651)
Siyâvuş Paşa (Abaza) (1651-1651)
Gürcü Mehmed Paşa (Gürcü) (1651-1652)
Tarhuncu Ahmed Paşa (Arnavut) (1652-1653) 1653'te idam edildi.
Derviş Mehmed Paşa (Çerkeş) (1653-1654)
İbşir Mustafa Paşa (Abaza) (1654-1655) 1655'te idam edildi.
Kara Murad Paşa (Arnavut) (1655-1655) (2. kez)
Süleyman Paşa (Ermeni) (1655-1656)
Deli Hüseyin Paşa (Türk) (1656-1656)
Zurnazen Mustafa Paşa (Arnavut) (1656-1656)
Siyâvuş Paşa (Abaza) (1656-1656) (2. kez)
Boynueğri Mehmed Paşa (Türk) (1656-1656)
Köprülü Mehmed Paşa (Arnavut) (1656-1661)
Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa (Arnavut) (1661-1676)
Merzıfonlu Kara Mustafa Paşa (Türk) (1676-1683) 1683'te idam edildi.
Kara İbrahim Paşa (Türk)
(1683-1685)
Sarı Süleyman Paşa (Boşnak) (1685-1687) 1687'te idam edildi.
Köprülü Damadı Siyâvuş Paşa (Abaza) (1687-1688)

II. SÜLEYMAN (1687-1691)
Köprülü Damadı Siyâvuş Paşa (Abaza) (1687-1688)
Nişancı İsmail Paşa (Türk) (1688-1688)
Bekri Mustafa Paşa (1688-1689)
Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşa (Arnavut) (1689-1691) 1691'de şe oldu.

II. AHMED (1691-1695)
Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşa (Arnavut) (1689-1691) 1691'de şehit oldu.
Arabacı Ali Paşa (Arnavut) (1691-1692)
Hacı Ali Paşa (Türk) (1692-1693)
Bozoklu Mustafa Paşa (Türk) (1693-1694)
Sürmeli Ali Paşa (1694-1695) 1695'te idam edildi.

II. MUSTAFA (1695-1703)
Sürmeli Ali Paşa (1694-1695) 1695'te idam edildi.
Elmas Mehmed Paşa (Türk) (1695-1697) 1697'de şehit oldu. Amcazade Hüseyin Paşa (Arnavut) (1697-1702)
Daltaban Mustafa Paşa (Sırp) (1702-1703)
Râmi Mehmed Paşa (Türk) (1703-1703)

III. AHMED(1703-1730)
Kavanoz Ahmed Paşa (Rus) (1703-1703)
Damad Hasan Paşa (Rum) (1703-1704)
Kalayhkoz Ahmed Paşa (Türk) (1704-1704)
Baltacı Mehmed Paşa (Türk) (1704-1706) (1. kez)
Çorlulu Ali Paşa (Türk) (1706-1710)
Köprülüzâde Numan Paşa (Arnavut) (1710-1710)
Baltacı Mehmed Paşa (Türk) (1710-1711) (2. kez)
Ağa Yusuf Paşa (Gürcü) (1711-1712)
Silahdar Süleyman Paşa (Abaza) (1712-1713)
Orsapoça İbrahim Paşa (Türk) (1713-1713) 1713'te idam edildi.
Silahdar Ali Paşa (Türk) (1713-1716) 1716'da şehit oldu.
Hacı Halil Paşa (Arnavut) (1716-1717)
Nişancı Mehmed Paşa (Türk) (1717-1718)
Nevşehirli Damad İbrahim Paşa (Türk) (1718-1730) 1730'da Patrona Halil isyanında şehit oldu.
Silahdar Mehmed Paşa (Türk) (1730-1731)

I MAHMUD (1730-1754)
Silahdar Mehmed Paşa (Türk) (1730-1731)
Kabakulak İbrahim Paşa (Türk) (1731-1731)
Topal Osman Paşa (Türk) (1731-1732)
Hekimoğlu Ali Paşa (İtalyan) (1732-1735) (1. kez) Gürcü İsmail Paşa (Gürcü) (1735-1735)
Seyyid Mehmed Paşa (Türk) (1735-1737)
Muhsinzâde Abdullah Paşa (Arap) (1737-1737)
Yeğen Mehmed Paşa (Türk) (1737-1739)
İvaz Mehmed Paşa (Arnavut) (1739-1740)
Hacı Ahmed Paşa (Türk) (1740-1742)
Hekimoğlu Ali Paşa (İtalyan) (1742-1743)
Seyyid Hasan Paşa (Türk) (1743-1746)
Tiryaki Mehmed Paşa (1746-1747)
Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa (Arap) (1747-1750)
Divitdâr Mehmed Paşa (1750-1752)
Bahir Mustafa Paşa (Türk) (1752-1755) (1. kez)

III. OSMAN (1754-1757)

Bahir Mustafa Paşa (Türk) (1752-1755) (1. kez)
Hekimoğlu Ali Paşa (İtalyan) (1755-1755) (3. kez)
Abdullah Nailî Paşa (Türk) (1755-1755)
Bıyıklı Ali Paşa (Türk) (1755-1755) 1755'te idam edildi. Mehmed Saıd Paşa (Gürcü) (1755-1756)
Bahir Mustafa Paşa (Türk) (1756-1757) (2. kez)
Koca Râgıb Paşa (Türk) (1757-1763)

III. MUSTAFA (1757-1774)
Koca Râgıp Paşa (Türk) (1757-1763)
Hamza Hâmid Paşa (Türk) (1763-1763)
Bahir Mustafa Paşa (Türk) (1763-1765) (3. kez)
Muhsinzâde Mehmed Paşa (Arap) (1765-1768) (1. kez) Silahdar Mâhır Paşa (Türk) (1768-1768)
Mehmed Emin Paşa (Türk) (1768-1769)
Moldovancı Ali Paşa (Türk) (1769-1769)
İvazzâde Halil Paşa (Arnavut) (1769-1770)
Silahdar Mehmed Paşa (Türk) (1770-1771)
Muhsinzâde Mehmed Paşa (Arap) (1771-1774) (2. kez)

I. ABDÜLHAMİD (1774-1789)
Muhsinzâde Mehmed Paşa (Arap) (1771-1774) (2. kez)
İzzet Mehmed Paşa (Rum) (1174-1775) (1. kez)
Derviş Mehmed Paşa (Türk) (1775-1777)
Dârendelı Mehmed Paşa (Türk) (1777-1778)
Kalafat Mehmed Paşa (Bulgar) (1778-1779)
Karavezir Mehmed Paşa (Türk) (1779-1781)
İzzet Mehmed Paşa (Rum) (1781-1782) (2. kez)
Yeğen Mehmet Paşa (Türk) (1782-1782)
Halil Hamîd Paşa (Türk) (1782-1785)
Şahin Alı Paşa (Gürcü) (1785-1786)
Koca Yusuf Paşa (Gürcü) (1786-1789) (1. kez)

III. SELİM (1789-1807)
Koca Yusuf Paşa (Gürcü) (1786-1789) (1. kez)
Meyyit Hasan Paşa (Çerkeş) (1789-1789)
Cezayirli Hasan Paşa (1789-1790)
Şerif Hasan Paşa (1790-1791) 1791'de idam edildi.
Koca Yusuf Paşa (Gürcü) (1791-1792) (2. kez)
Melek Mehmed Paşa (Boşnak) (1792-1794)
Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa (Türk) (1794-1798)
Yusuf Zıya Paşa (Gürcü) (1798-1805)
Hafız İsmail Paşa (1805-1806)
Ağa İbrahim Paşa (Türk) (1806-1807)